Поширеність суглобової патології у собак в м. Києві

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

У статті висвітлено результати проведених досліджень на базі лікарень ветеринарної медицини для дрібних тварин міста щодо поширеності суглобової патології серед популяції домашніх собак у м. Києві. Наведено статистичні дані щодо поширеності різних видів суглобової патології, розподіл серед собак за віком, породою та ураженим суглобом.

Опис

Ключові слова

собаки, остеоартроз, артропатія, суглоби, травми, породний розподіл

Бібліографічний опис

Поширеність суглобової патології у собак в м. Києві / В.В. Климчук // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 293. – С. 113 - 118