Особливості доказування кіберзлочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У науковій статті розглядається питання збирання, використання та застосування доказів під час доказування злочинів, які вчиняються через мережу Інтернет (кіберзлочинів). Особлива увага приділяється проведенню всебічного, повного, об’єктивного та швидкого досудового розслідування по кримінальним провадженням щодо вчинення кіберзлочинів, збір та закріплення усіх необхідних доказів, збереження юридичних властивостей доказів та в подальшому встановлення наявності або відсутності вини особи. Розглядається поетапно процес доказування (збирання, перевірка та оцінка доказів) кіберзлочинів та можливі труднощі, з якими може зіштовхнутись слідчий/прокурор, під час розслідування. Встановляються необхідність проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення експертиз, залучення експертів та спеціалістів до консультацій, застосування заходів забезпечення кримінального провадження та налагодження міжнародного співробітництва з метою притягнення винних до кримінальної відповідальності за кіберзлочини. Окрема увага надається особам, які вчиняють кіберзлочини, оскільки останні мають досить високий інтелектуальний рівень та володіють знаннями та навичками у користуванні комп’ютерними технологіями та програмами.

Опис

Ключові слова

докази, процес доказування, кіберзлочини, кіберзлочинність, розслідування, кримінальне провадження

Бібліографічний опис

Муляр Г.В., Ховпун О.С. Особливості доказування кіберзлочинів / Г.В. Муляр, О.С. Ховпун // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10. № 3. - С. 132-138