До визначення поняття «правова культура» у правознавстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Анотація. У статті окреслено роль правової культури у побудові правової держави, формуванні громадянського суспільства, в історії людства та у житті окремої людини. Зосереджено увагу на необхідності виокремити ознаки культури, дати визначення культури та правової культури, що дозволить розширити поняттєво-категоріальний апарат дослідження правової культури, окреслити шляхи подальшого загальнотеоретичного аналізу її ознак та структурних елементів, сформувати її функції у здійсненні політики національної безпеки в соціально-економічний, політичній та регіональній сферах суспільного життя, збереженні історичного надбання та національної ідентичності України, подоланні внутрішніх і зовнішніх загроз її сталому державно-правовому розвитку
Опис
Ключові слова
культура, правова культура, життєдіяльність, свідомість, цінності, життєва позиція,, соціальна орієнтація
Бібліографічний опис
Качур В.О. До визначення поняття «правова культура» у правознавстві / В.О. Качур // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10. № 1. - С. 12-19