Теоретичні аспекти конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВЦ НУБіП України
Анотація
Дослідження присвячено актуальній проблемі сьогодення – конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств, яка є об’єктом вивчення багатьох сучасних науковців. Мета дослідження – узагальнити підходів до визначення сутності поняття «конкурентоспроможність продукції» У статті розглянуто основні теоретичні підходи до визначення сутності поняття «конкурентоспроможність продукції», на множинність яких вплинула його складність та багатовекторність розуміння цього питання серед науковців. Сформульовано уточнене визначення поняття конкурентоспроможності продукції. Подальші дослідження за проблемою можуть стосуватися питань оцінки та підвищення конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств,, теоретичним підґрунтям якої буде уточнена сутність дослідженого поняття.
Опис
Ключові слова
конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, конкурентоспроможність продукції, аграрні підприємства
Бібліографічний опис
Васильков Є.В. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств / Є.В. Васильков // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 15-21