Теоретичні аспекти конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Дослідження присвячено актуальній проблемі сьогодення – конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств, яка є об’єктом вивчення багатьох сучасних науковців. Мета дослідження – узагальнити підходів до визначення сутності поняття «конкурентоспроможність продукції» У статті розглянуто основні теоретичні підходи до визначення сутності поняття «конкурентоспроможність продукції», на множинність яких вплинула його складність та багатовекторність розуміння цього питання серед науковців. Сформульовано уточнене визначення поняття конкурентоспроможності продукції. Подальші дослідження за проблемою можуть стосуватися питань оцінки та підвищення конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств,, теоретичним підґрунтям якої буде уточнена сутність дослідженого поняття.

Опис

Ключові слова

конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, конкурентоспроможність продукції, аграрні підприємства

Бібліографічний опис

Васильков Є.В. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств / Є.В. Васильков // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 15-21