Методичні рекомендації з дисципліни «Історія української державності»

Анотація

Викладено загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Історія української державності» для студентів першого курсу денної форми навчання з усіх спеціальностей НУБіП України. Видання містить теми лекційних та семінарських занять, теми рефератів та рекомендації по їх написанню, контрольні питання до кожного модуля, список рекомендованої літератури. У додатках наведені критерії оцінки знань студентів, рекомендації щодо виконання індивідуальної науково-дослідної роботи та питання, на які необхідно звернути увагу при підготовці до іспиту тощо.

Опис

Рекомендовано до видання вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Ключові слова

історія, державність, українська державність, history, statehood, Ukrainian statehood, Geschichte, Staatlichkeit, Ukrainische Staatlichkeit

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації з дисципліни «Історія української державності» : для студентів ОС «Бакалавр» денної форми навчання / уклад. С. О. Білан [та ін.]. - К. : ЦП "Компринт", 2023. - 147 с.