Семантичне поле термінів ландшафту і назви рослин, які їх супроводжують

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Термінологічні системи з надзвичайною швидкістю змінюються і поповнюються новими поняттями відповідно до змін рівня наукових знань. Відтак проблеми термінології як складової частини проблематики загального мовознавства знаходяться у призмі сучасної лінгвістики. Посилюється активність досліджень складових елементів мікросистем, викликанні потребою вивчення номінацій нових понять. У статті проаналізовано семантичне поле термінів ландшафту і назви деревних та кущових порід, які їх супроводжують; згруповано терміни за основними тематичним групами; розглянуто найпоширеніші терміноелементи, за допомогою яких можуть конструюватися сучасні терміни, а також встановлено шляхи запозичень термінів до сучасної української мови.

Опис

Ключові слова

ландшафт, термін, терміноелемент, запозичення, назви деревних порід

Бібліографічний опис

Вакулик І.І., Шинкарук О.В., Багацька О.M. Семантичне поле термінів ландшафту і назви рослин, які їх супроводжують / І.І. Вакулик, О.В. Шинкарук, О.M. Багацька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 192-201