Особливість омонімічності загальновживаних дієслів абревіатурам технічних термінів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міленіум
Анотація
Актуальність дослідження – у сучасній тенденції мовознавчих студій до розкриття комунікативно-прагматичного потенціалу різних частин мови на практиці. Мета і завдання дослідження – розглянути такі абревіатури із сфери автоматики, які б були тотожні у написанні до загальновживаних дієслів та слугували мотиваційним чинником до вивчення технічної англійської мови. Основні висновки: абревіатури, тотожні на написанні загальновживаним дієсловам, доцільно згрупувати у алфавітному порядку; найчастішою особливістю омонімічності загальновживаних дієслів абревіатурам технічних термінів є поширена одноваріантність тлумачення кожної тотожної абревіатури, однак існують випадки наявності і внутрішньої омонімічності відповідних абревіатур у двох, шести або дев’яти варіантах. Перспективою досліджень є розгляд омонімічності поширених числівників, прикметників або прислівників абревіатурам різних технічних галузей знань та відбір варіантів, найдоцільніших для використання на практичних заняттях з англійської мови за професійним технічним спрямуванням.
Опис
Ключові слова
абревіатури термінів із сфери автоматики, загальновживані дієслова, внутрішня омонімічність
Бібліографічний опис
Поліщук А.В., Якушко К.Г. Особливість омонімічності загальновживаних дієслів абревіатурам технічних термінів / А.В. Поліщук, К.Г. Якушко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 217-221