Дискурсивні висловлення з актуалізованим препозитивним компонентом

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

У статті розглянуто питання синтаксису зв’язного мовлення; проаналізовано дискурсивні висловлення, що кваліфіковано як одиницю тексту, в якій відбувається комунікативна реалізація граматичного речення. В основу виділення дискурсивного висловлення в окрему комунікативну одиницю покладено кореферентність (комунікативно-функціональну еквівалентність) з граматичним реченням. Детально досліджено дискурсивні висловлення з актуалізованим препозитивним питальним компонентом і співвіднесеність їх з граматичним формально-елементарним (простим) реченням.

Опис

Ключові слова

синтаксис зв’язного мовлення, дискурс, текст, дискурсивне висловлення, кореферентність, просте речення, питальний компонент

Бібліографічний опис

Шинкарук В.Д. Дискурсивні висловлення з актуалізованим препозитивним компонентом / В.Д. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 11-18