Synthesis of synthetic regulators for sugar production automated control system

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВЦ НУБіП України
Анотація
To solve the problem of sugar plant technological complex efficient control basing upon the method of analytical construction of aggregate regulators it is necessary to determine the optimal parameters values. As input data time series of technological variables of sugar production are used. To investigate the efficiency of the developed automated synergistic control system, simulation modeling was performed by comparing the functioning of the developed system with the traditional schemes.
Опис
Щоб вирішити проблему технологічного комплексу цукрового заводу ефективного управління на основі методу аналітичних робіт агрегованих регуляторів необхідно визначити оптимальні значення параметрів. В якості використовуваних вхідних часових рядів даних технологічних змінних у виробництві цукру. Для дослідження ефективності розробленої автоматизованої системи синергетичного управління і імітаційне моделювання було проведено шляхом порівняння функціонування розробленої системи з традиційними схемами.
Ключові слова
synergetic regulator, automated system,, mathematical model, sugar plant, синергетичний регулятор, автоматизована система, математична модель, цукровий завод
Бібліографічний опис
Lysenko V.P., Sych M.A., Komarchuk D.S. Synthesis of synthetic regulators for sugar production automated control system / V.P. Lysenko, M.A. Sych, D.S. Komarchuk // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 296. - С. 11-18