Обґрунтування технологічних параметрів НВЧ-установки для передпосівної обробки насіння кукурудзи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

В основу роботи сучасних генераторів і підсилювачів НВЧ покладено принцип взаємодії струмів носіїв зарядів з НВЧ-полями. У таких приладах управління здійснюється за допомогою елементів хвилеводних трактів: резонаторів та уповільнюючих систем. Усі НВЧ прилади можна розділити на дві категорії: вакуумні й твердотілі. До першої належить магнетрон, у якому між катодом і анодом, за рахунок зовнішнього джерела постійної напруги, виникають схрещені статичні електричні і магнітне поля. Частота НВЧ-коливань і геометричні розміри резонаторів тісно пов'язані один із одним. Очевидно, що частота генерації залежить і від напруженості магнітного поля. Обертаючись круговими орбітами, електрони багаторазово віддають свою енергію НВЧ-полю, так що ККДген ~ 90%. Сконструйований нами хвилевід можна розглядати як систему плоских дзеркал, що утворюють замкнену порожнину. При цьому на одній зі стінок хвилеводу знаходиться штировий випромінювач-антена. Форма генеруючої ним хвилі достатньо складна й подібна до поля випромінювання диполя в ближній зоні, але вона може розглядатися як сума плоских хвиль, що поширюються у різних напрямках, крім напрямків уздовж осі випромінювача. Оскільки струми НВЧ поширюються поверхнею провідника, внутрішня поверхня хвилеводу повинна бути ідеально гладкою, без подряпин, кратерів і наростів. Дефекти поверхні хвилеводу є серйозною перешкодою для струмів НВЧ.

Опис

Ключові слова

електромагнітне поле, НВЧ-установка, хвилевід, магнетрон

Бібліографічний опис

Чміль А.І., Лазарюк К.О. Обґрунтування технологічних параметрів НВЧ-установки для передпосівної обробки насіння кукурудзи / А.І. Чміль, К.О. Лазарюк // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 224-229.