Тваринництво та технології харчових продуктів - 2021

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Вплив типів будови тіла та вираженості м’ясних форм бугаїв на їх статеву активність
  (НУБіП України, 2021) Угнівенко, А.М.; Коропець, Л.А.
  У м’ясному скотарстві відтворювальна здатність бугаїв суттєво впливає на економічну ефективність виробництва. Селекція за ознаками м’ясної продуктивності може негативно позначатись на здатності бугаїв до відтворювання, тому необхідно враховувати ризики такого зв’язку при їх доборі. В дослідженні визначали швидкість прояву статевих рефлексів бугаїв української м'ясної породи за різних типів будови тіла і вираженості м'ясних форм.
 • Документ
  Визначення біологічної цінності січених напівфабрикатів з комплексною харчовою добавкою ферментативним методом
  (НУБіП України, 2021) Сонько, Н.М.; Сухенко, В.Ю.; Штонда, О.А.
  Під час створення м’ясних напівфабрикатів одним із основних показників є біологічна цінність продукту. Біологічна цінність білків залежить від ступеня їх засвоєння і у тваринних білків є більшою, ніж у рослинних. З тваринних білків в кишківнику всмоктується понад 90 % амінокислот. Важливим показником біологічної цінності білків є їх розщеплення травними ферментами у шлунково-кишковому тракті. Ферментативні методи визначення біологічної цінності білка – це об’єктивний спосіб визначення його здатності до розщеплення протеолітичними ферментами у шлунково-кишковому тракті.
 • Документ
  Обґрунтування та розроблення технології виробництва сосисок з оздоровчими властивостями
  (НУБіП України, 2021) Рябовол, М В.; Баль-Прилипко, Л В
  У зв`язку із загальним погіршенням екологічної ситуації та пов`язаним з цим посиленням негативного впливу на стан здоров`я споживачів проведені дослідження з розроблення рецептури сосисок, які характеризуються, оздоровчими властивостями. Метою виконання роботи було розроблення складу м`ясної фаршевої композиції, що характеризується мінімальною чутливістю до дії окисників та збалансованим мінеральним складом і надає виробленому з неї продукту лікувально-профілактичних властивостей. В роботі визначено спосіб гальмування процесів окислювального псування м`ясної суміші під дією оксигену шляхом введення в суміш екстракту розмарину. Визначено можливість зменшення дозування катіону натрію заміною кам`яної солі на збагачену ламінарією морську сіль, що дозволило також зменшити дозування токсичного нітриту натрію. Дослідження проводили на м`ясних фаршах.
 • Документ
  Генетична детермінація ознак рівня відтворення в молочному скотарстві
  (НУБіП України, 2021) Рубан, С.Ю.; Матвєєв, М.А.
  Сучасні програми відбору молочної худоби характеризуються збільшенням групи ознак з низьким рівнем генетичної детермінації. Такі зміни пов’язані з можливостями технічних засобів контролю (автоматизовані системи доїння, системи відео спостереження за поведінкою, контроль процесу румінації, тощо), успіхами геноміки, коли відбір на основі генетичних маркерів потребує додаткового контролю за змінами в їх фенотиповому прояві. Але основним залишається відбір за ознаками, які зумовлюють економіку виробництва. В цю групу стали включати більше ознак, які пов’язані з відтворенням та продуктивним довголіттям або здоров’ям корів. Проведено дослідження впливу генетичних та факторів зовнішнього середовища на добровільний період очікування, відкриті дні та молочну продуктивність. Виділено нову ознаку – період осіменінь, яка визначалась як різниця між подовженістю періоду відкритих днів та добровільного періоду очікування.
 • Документ
  Удосконалення технології м`ясних напівфабрикатів функціонального призначення у тістовій оболонці
  (НУБіП України, 2021) Ніколаєнко, М.С.
  Удосконалення технології м`ясних напівфабрикатів функціонального призначення у тістовій оболонці виконано з метою розроблення продукту оздоровчого напряму. Метою і завданнями дослідження є удосконалення технології шляхом введення у рецептуру сполук йоду, характерного дефіцитністю в раціоні усіх регіонів України, а також доведення амінокислотного складу білкової компоненти продукту до затверджених ВООЗ норм ідеального білка. Проведена оцінка амінокислотного складу білкової компоненти та функціонально-технологічних показників якості дослідних зразків м`ясного фаршу (здатність до утримання вологи, емульгувальна здатність, стабільність м`ясних емульсій).
 • Документ
  Impact of bior and butofanon some parameters of lipid metabolism in adult quail placed in reconditioning
  (НУБіП України, 2021) Macari, V.; Pavlicenco, N.; Rotaru, A.; Pirlog, A.
  At present, the positive effect of BioR remedy obtained by original technologies from the biomass of cyanobacterium Spirulina platensis was demonstrated at the Academy of Sciences of the Republic of Moldova on pigs, rabbits and broilers. Considering the fact that remedies of vegetal origin are not harmful to animals, people and environment, they are of particular interest to the most developed branch of animal husbandry – the aviculture, including for the production and exploitation of quail. Until present, studies on the action of the nominated preparation on the physiological-metabolic status, including lipid metabolism in quail for reconditioning have not been conducted.
 • Документ
  Hematological and biochemical blood indices of rainbow trout depending on the level of protein in feeds
  (НУБіП України, 2021) Kondratyuk, V.M.
  The article considers the influence of compound feeds with different protein levels on hematological and biochemical parameters of trout blood. The purpose of the experiment was to establish the effect of different protein nutrition levels in commercial rainbow trout feeding on hematological and biochemical parameters of their blood.
 • Документ
  Тваринництво та технології харчових продуктів
  (НУБіП України, 2021) Гетя, А.А.; Чумаченко, І.П.; Мельник, В.І.; Носевич, Д.К.; Баль-Прилипко, Л.В.
  У науковому журналі висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних і наукових установ. Науковий журнал включено до Переліку наукових фахових видань України "Категорія Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 (спеціальності: 181 - харчові технології; 204 - технологія виробництва продуктів тваринництва, 207 - водні біоресурси і аквакультура.