Фізичні характеристики природних супутників планет

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид-во Ліра-К

Анотація

У монографії наведено основні спостережні результати по вивченню фізичних характеристик природних супутників планет. Представлені дані їх досліджень при наземних спостереженнях та результати, отримані за допомогою космічних апаратів. При підготовці ілюстративного матеріалу використовувалися дані із спеціалізованих інтернет-сайтів (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_ gallery; http://photojournal.jpl.nasa.gov/; http://www2.jpl.nasa.gov/ та ряду інших) та із оригінальних публікацій. Список використаних публікацій наведено у кінці видання. Монографія буде корисною для викладачів вищих закладів освіти, студентів, аспірантів, фахівців, які спеціалізуються з експериментальної астрофізики і фізики тіл Сонячної системи.

Опис

Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

фізичні характеристики, природні супутники планет, дослідження, космічні апарати, physical characteristics, natural satellites of the planets, exploration, space vehicles, raumfahrzeuge, physikalische eigenschaften, natürliche satelliten der planeten

Бібліографічний опис

Відьмаченко, Анатолій Петрович. Фізичні характеристики природних супутників планет : монографія / А. П. Відьмаченко, О. Ф. Стєклов. - К. : Вид-во Ліра-К, 2023. - 233 с.

Зібрання