Розвиток соціального страхування в Україні : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

Монографію присвячено поглибленню теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення соціального страхування. Розкрито основи формування, необхідність та зміст поняття “соціальне страхування”, його співвідношення з поняттями “соціальний захист” та “соціальне забезпечення”. Досліджено генезис соціального страхування та його прототипів. Подано власне визначення фінансового механізму соціального страхування та побудована загальна схема складових фінансового механізму соціального страхування. З’ясовано особливості, визначено тенденції та проблеми розвитку сучасного соціального страхування в Україні, а саме: пенсійного страхування, страхування здоров’я та безробіття. Доведено необхідність запровадження обов’язкового медичного страхування та реформування державного пенсійного страхування. Побудовано модель оптимальної системи соціального страхування України. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, керівників та практичних спеціалістів соціальної сфери, а також досліджувачів проблеми соціального страхування

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №11 від 24 травня 2017 р.)

Ключові слова

страхування

Бібліографічний опис

Розвиток соціального страхування в Україні : монографія / А. В. Кириченко. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 196 с.

Зібрання