Управління виробництвом продукції м’ясного скотарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП “Компрінт"

Анотація

У навчальному посібнику систематизовано найбільш важливі аспекти управління виробництвом продукції м’ясного скотарства за чітких критеріїв нормативних документів. Комплексно висвітлено широке коло його проблем відповідно до програми дисципліни. Охарактеризовано сутність новітніх енергоощадних технологій управління виробництвом безпечної продукції м’ясного скотарства, основні напрямки її поліпшення. Наведено словник термінів і понять та список використаних і рекомендованих джерел. Для використання у навчальному процесі у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціалізацією “Спеціалізоване м’ясне скотарство” спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

скотарство, м'ясне скотарство, виробництво, продукція, продукція м’ясного скотарства

Бібліографічний опис

Угнівенко, Анатолій Миколайович. Управління виробництвом продукції м’ясного скотарства : навчальний посібник / А.М. Угнівенко, О.І. Колісник, Н. В. Кос. - К. : ЦП «Компринт», 2019. - 333 с.