Агропромисловий комплекс України, сільськогосподарські підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "КОМПРИНТ"
Анотація
У монографії з позиції економічних та інституційних трансформацій агропромислового виробництва України висвітлено теоретичні, методологічні, методичні й практичні аспекти формування, розвитку та ефективного використання агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, спеціалістів та керівників аграрної сфери
Опис
Затверджено і рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
Агропромисловий комплекс України, сільськогосподарські підприємства
Бібліографічний опис
Агропродовольчий потенціал сільськогосподарських підприємств: формування та ефективність використання : монографія / О. Ю. Єрмаков, Г. А. Харченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2014. - 215 с.
Зібрання