Агропромисловий комплекс України, сільськогосподарські підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

У монографії з позиції економічних та інституційних трансформацій агропромислового виробництва України висвітлено теоретичні, методологічні, методичні й практичні аспекти формування, розвитку та ефективного використання агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, спеціалістів та керівників аграрної сфери

Опис

Затверджено і рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

Агропромисловий комплекс України, сільськогосподарські підприємства

Бібліографічний опис

Агропродовольчий потенціал сільськогосподарських підприємств: формування та ефективність використання : монографія / О. Ю. Єрмаков, Г. А. Харченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2014. - 215 с.

Зібрання