Міжнародна ветеринарна ембріологічна номенклатура

Анотація

У термінологічному словнику латинською і українською мовами наведені сучасні міжнародні ембріологічні терміни, які використовують у ветеринарній медицині. Словник рекомендується науковим співробітникам, які займаються ембріологією тварин і викладачам дисципліни «Цитологія, гістологія, ембріологія» для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» і «Магістр» напряму «Ветеринарна медицина».

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

ембріологічна номенклатура, ветеринарна номенклатура, ветеринарна ембріологічна номенклатура

Бібліографічний опис

Міжнародна ветеринарна ембріологічна номенклатура = NOMINA EMBRYOLOGICA VETERINARIA : термінологічний словник / В. Т. Хомич [та ін.] ; За ред. В. Т. Хомича. - [Б. м. : б. и.], 2018. - 119 с.