Агрогенез чорнозему

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Монографія присвячена питанню відтворення природної родю- чості чорноземів типових в агроценозах за різних технологій виро- щування сільськогосподарських культур. Показано, що наростання деградаційних процесів при інтенсивному використанні чорноземів Лівобережного Лісостепу зменшує статті водного балансу: надхідні за рахунок неповного на 25–35 % поглинання зимових опадів, а витратні збільшуються за рахунок підвищення на 25–30 % фізичного випаро- вування, що призводить до аридизації ґрунтових умов. Систематичне виконання безполицевого обробітку впродовж 10–35 років сприяє накопиченню продуктивної вологи за рахунок покращення гумусного стану і перетворення стійких форм карбонатів у новоутворені. Тривале застосування безполицевих технологій обробітку чорно- зему типового зміщує його грунтово-екологічні особливості до більш вологих фацій. Беззмінний поверхневий обробіток ґрунту протягом понад 30 років зумовлює вторинне окарбоначування грунтово-акумулятивного горизонту чорноземів

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 1 від 26 серпня 2016 року)

Ключові слова

грунтознавство, агрогенез чорнозему

Бібліографічний опис

Агрогенез чорнозему : монографія / С. Ю. Булигін, В. А. Величко, О. В. Демиденко. - К. : Аграрна наука, 2016. - 356 с.

Зібрання