Виховання господарської дбайливості студентів аграрних вищих навчальних закладів в контексті лідерологічного аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

Монографія присвячена теоретичним і пракладним питанням виховання господарської дбайливості майбутнього фахівця агропромислового комплексу як однієї із важливих якостей лідера-організатора сільськогосподарського виробництва.. Аналізуються джерельна база й сучасні, як зарубіжні так і вітчизняні дослідження щодо виховання госоподаррності та інших лідерських якостей студентів, пропонуються методики реалізації господарського та лідерського потенціалу студента. Обгрунтовуються методологічні підходи виховання господарності та лідерського потенціалу особистості Розкриваються теорій лідерства його сутність, структура, типи та функції. Особлива увага приділена вивченню теорії лідерства як прояву особистісних якостей. Подаються результати експериментальної роботи з оцінки і відбору лідерських рис, необхідних студенту аграрного вищого навчального закладу для ефективного господарювання та завоювання провідних позицій в майбутній професійній діяльності. У книзі показана роль основних суб’єктів виховної роботи аграрних вищих навчальних закладів щодо виховання господарської дбайливості, реалізації лідерського потенціалу молоді. Висвітлено діяльність студентського самоврядування та молодіжних громадських організацій як важливих форм виховання лідерських якостей студентів. Значна увага приділяється конструюванню і аналізу результатів впровадження моделі виховання господарської дбайливості майбутніх фахівців агропромислової галузі. Монографія розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників, наставників академічних груп, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами виховання і самовиховання особистісних якостей

Опис

Рекомендовано Вченою Радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 5 від 23 листопада 2016 р.)

Ключові слова

вища освіта

Бібліографічний опис

Виховання господарської дбайливості студентів аграрних вищих навчальних закладів в контексті лідерологічного аналізу : монографія присвячується Світлій Пам’яті Павла Івановича Божка, тридцятитисячника, керівника успішного колективного господарства / Р. В. Сопівник, К. І. Мешко. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2016. - 362 с.

Зібрання