Лісова фітопатобактеріологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВД «Вініченко»

Анотація

У навчальному посібнику наводиться короткий нарис історії розвитку вчення про фітопатогенні бактерії, предмет і завдання фітопатобактеріології. Акцентується увага на ролі і місці бактерій, у т.ч. і фітопатогенних, у лісовому біоценозі, їх поширеності, шкодочинності, біоекології, виживан- ню в ризосфері, філосфері й філоплані, взаємодії бактерій між собою, іншими складниками мікро- біоти, деревними рослинами, комахами тощо. Коротко висвітлено основи номенклатури та систе- матики фітопатогенних бактерій. Приведені методи встановлення наявності бактерій у рослинних тканинах, методи виділення, перевірки патогенних властивостей та ідентифікації фітопатогенних бактерій. Особлива увага приділена бактеріальним хворобам лісових деревних і кущових рос- лин та анатомо-морфологічним і фізіолого-біохімічним характеристикам їх збудників. Висвітлено теоретико-прикладні аспекти обмеження фітопатогенних бактерій та заходи боротьби з бактеріоза- ми лісових деревних рослин. Рекомендовано для підготовки фахівців ОКР «Магістр» з магістерської програми «Захист лісу». Може бути корисною всім, хто опікується проблемами охорони й захисту лісу

Опис

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою магістра зі спеціальності «Лісове господарство» (лист МОН України № 1/11-9265 від 16.06.2014 року)

Ключові слова

фітопатогенні бактерії, лісові біоценози, біоекологія, захист лісу, екологія

Бібліографічний опис

Лісова фітопатобактеріологія : навчальний посібник / Р. І. Гвоздяк, А. Ф. Гойчук, В. В. Розенфельд. - К. : ВД «Вініченко» , 2014. - 252 с.