Проектування і розрахунок технологічних систем у тваринництві

Анотація

У посібнику наведено виробничо-технічну характеристику тваринницьких підприємств як об’єктів механізації технологічних систем у тваринництві. Розглянуті особливості функціонування та методика розробки і проектування механізованих потокових технологічних ліній і процесів з урахуванням агрозоотехнічних, санітарно-ветеринарних і екологічних, організаційних та техніко-економічних вимог, що висуваються перед сучасним виробництвом тваринницької продукції; основи наукових досліджень експлуатаційних властивостей машин та обладнання для тваринництва, виробничої і технічної експлуатації машин та обладнання тваринницьких підприємств. Для викладачів та студентів інженерних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти. Становитиме практичний інтерес також для відповідних спеціалістів агропромислового комплексу

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 28 листопада 2018р.)

Ключові слова

машини та обладнання для тваринництва

Бібліографічний опис

Проектування і розрахунок технологічних систем у тваринництві : посібник для студентів вищих аграрних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / О. О. Заболотько [та ін.]. - К. : ЦП «Компринт» , 2018. - 272 с.