Ріст, перетравність корму і м'ясна продуктивність перепелів за різних рівнів та співвідношень аргініну і лізингу у комбікормах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук за спеціальністю 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Згодовування комбікорму перепелам, яких вирощують на м’ясо, віком 1–35 діб, із рівнем лізину 1,7 %, аргініну 1,66 % і їх співвідношенням 1:0,98 збільшує живу масу птиці на 2,6 %, середньодобові прирости – 2,7 %, масу патраної тушки – 2,9 % та сприяє зниженню витрат корму на 1 кг приросту на 1,1 %. Фізіологічні досліди з вивчення перетравності поживних речовин засвідчили тенденцію до підвищення перетравності органічної речовини, у тому числі протеїну на 0,7 %, жиру – 0,6 %, клітковини – 0,4 % та БЕР на 1,4 %. Згодовування комбікорму із рівнями аргініну 1,72 % і лізину 1,76 % у перший період вирощування та аргініну – 1,26 %, лізину – 1,29 % – у другий, зі співвідношенням цих амінокислот 1:0,98 збільшує їх живу масу на 1,2 %, середньодобові прирости – 1,1 %, масу патраної тушки – 2,4 % та сприяє зниженню витрат корму на 1 кг приросту на 0,6 %. Фізіологічні досліди з вивчення перетравності поживних речовин засвідчили тенденцію до підвищення перетравності органічної речовини на 5,2 % у тому числі протеїну – на 0,6 %, жиру і клітковини – на 0,5 %. Як свідчать дані розрахунків економічної ефективності, найбільший прибуток отримали від вирощування перепелів, які споживали диференційований комбікорм із адаптованими рівнями аргініну і лізину з урахуванням їх оптимального співвідношення. Економічний ефект становив 2727,25 грн або 0,90 грн у розрахунку на одну голову. З метою підвищення продуктивності, поліпшення якості продукції і зменшення витрат кормів рекомендується забезпечувати у комбікормі для молодняку перепелів від 1 до 35-добового віку загальний вміст аргініну 1,66 % і лізину 1,7 %, в умовах диференційованого нормування від 1 до 21-добового віку – 1,72 % аргініну і 1,76 % лізину, від 22 до 35-добового віку – 1,26 % аргініну і 1,29 % лізину. Співвідношення аргініну до лізину повинно становити 0,98:1

Опис

Thesis for awarding scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.02.02 Animal Nutrition and Feed Technology – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. Feeding of mixed fodder to quails, which are grown for meat (aged 1–35 days), with a level of lysine is 1,7 %, arginine is 1,66 % and a ratio of 1:0,98 to contributes to an increase of live weight on 2,6 %, average daily growth on 2,7 %, еxit of edible parts on 1,5 %, mass before slaughter on 3 % and decrease of feed costs by 1 kg of growth by 1,1 %. Feeding of mixed fodder to quails with a levels of lysine is 1,76 %, arginine is 1,72 % (aged 1–21 days) and a levels of lysine is 1,29 %, arginine is 1,26 % (aged 22–35 days) with ratio of this amino acids of 1:0,98 to contributes to an increase of live weight on 1,2 %, average daily growth on 1,1 % and decrease of feed costs by 1 kg of growth by 0,6 %. We recommend to provide in mixed fodders for young quails from 1 to 35-day of age the content of arginine is 1,66 % and lysine is 1,7 %. For differentiated valuation from 1 to 21-day of age the content of arginine is 1,72 % and lysine is 1,76 %, from 22 to 35-day of age the content of arginine is 1,26 % and lysine is 1,29 %. The ratio of arginine to lysine should be 0,98:1

Ключові слова

перепели, комбікорм, аргінін, лізин, перетравність корму, продуктивність

Бібліографічний опис

Ріст, перетравність корму і м'ясна продуктивність перепелів за різних рівнів та співвідношень аргініну і лізингу у комбікормах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / А. М. Омельян ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 21 с

Зібрання