Словник-довідник з історії української державності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "Компринт"
Анотація
У словнику-довіднику вміщено короткі статті, в яких розповідається про найголовніші події й факти з історії українського народу, про державних і громадських діячів та митців України, пояснюються історико-політологічні терміни. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам та широкому колу читачів
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
історія України, українська державність, історія української державності, історія
Бібліографічний опис
Словник-довідник з історії української державності / В. О. Хвіст. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2019. - 302 с.