Словник-довідник з історії української державності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "Компринт"

Анотація

У словнику-довіднику вміщено короткі статті, в яких розповідається про найголовніші події й факти з історії українського народу, про державних і громадських діячів та митців України, пояснюються історико-політологічні терміни. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам та широкому колу читачів

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

історія України, українська державність, історія української державності, історія

Бібліографічний опис

Словник-довідник з історії української державності / В. О. Хвіст. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2019. - 302 с.