Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "Компринт"

Анотація

У навчальному посібнику відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Основи менеджменту маркетингу та підприємництва» для підготовки фахівців галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» розкрито теоретичні аспекти та практичні питання з основ менеджменту, маркетингу та підприємництва. Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам, усім, хто цікавиться питаннями менеджменту, маркетингу та підприємництва

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

менеджмент, маркетинг, підприємництво

Бібліографічний опис

Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва: навчальний посібник для підготовки фахівців галузь знань - 15 «Автоматизація та приладобудування» спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Т. І. Балановська, О. П. Гогуля, А. В. Троян. - К. : ЦП «Компринт» , 2018. - 394 с.