Біологічна активність і гумусний стан чорноземів Лісостепу і Степу України: монографія

Анотація

Монографія присвячена системному вивченню та оцінці мікробіому та гумусного стану цілинних чорноземів за різної інтенсивності їх використання; вивченню характеру мікробної трансформації органічної речовини цілинних і розораних чорноземів, встановленню механізмів втрат і відновлення в них гумусу; встановленю різноманіття метагеному прокаріотів цілинних і розораних чорноземів природного заповідника «Михайлівська цілина» за допомогою молекулярно-біологічних методів Для використання у навчальному процесі фахівців спеціальності «Агрономія».

Опис

Затверджено до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

грунтознавство

Бібліографічний опис

Біологічна активність і гумусний стан чорноземів Лісостепу і Степу України: монографія / О. Л. Тонха, А. Д. Балаєв, С. В. Вітвіцький. - К. : , 2017. - 354 с.

Зібрання