Керівник закладу освіти (організаційно-педагогічні та правові основи управлінської діяльності)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні основи законодавчого забезпечення управління закладами освіти в Україні, правове регулювання фінансово-господарської діяльності закладів освіти. Проаналізовано зарубіжний досвід функціонування і законодавчого забезпечення діяльності закладів освіти, організаційно-педагогічні, етичні основи діяльності керівника закладу освіти, особливості прийняття управлінських рішень у закладі освіти, професійнокваліфікаційну характеристика керівника закладу освіти та стилі управління закладом освіти. Підручник призначений насамперед для студентів і викладачів вишів. Книга буде також корисною керівникам закладів освіти, аспірантам, докторантам, слухачам факультетів підвищення кваліфікації, усім, кого цікавлять проблеми законодавчого забезпечення управління закладами освіти та специфіка діяльності їхніх керівників.

Опис

Рекомендовано вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Ключові слова

вища освіта, керівник закладу освіти, правові основи управління, організаційно-педагогічні основи управління

Бібліографічний опис

Керівник закладу освіти (організаційно-педагогічні та правові основи управлінської діяльності) : підручник / С. М. Ніколаєнко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : НУБіП України, 2019. - 408 с.