Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія

Анотація

Підручник призначений для студентів аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також для практикуючих лікарів ветеринарної медицини. У ньому привернута увага значенню топографічної анатомії під час виконання оперативних втручань, ученню про хірургічну операцію, методам фіксації тварин, знеболювання, засобам патогенетичної терапії під час лікування тварин з хірургічними хворобами

Опис

Затверджено та рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України протокол № 3 від 26 жовтня 2022 року

Ключові слова

оперативна хірургія, топографічна анатомія, анестезіологія, оперативні втручання, фіксація тварин, знеболювання, ветеринарна медицина

Бібліографічний опис

Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія : підручник. Ч. ІІ / В. П. Сухонос [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2022. - 370 с.