Технології відновлення і зміцнення деталей електрообладнання з використанням композиційних матеріалів

Анотація

В монографії приведені результати теоретичних та експериментальних досліджень. Використані різні технологічні процеси напилення, металографічні та ренгеноспектральні аналізи робочого шару напилення. Застосовані принципи аналізу просторово-часової структури розвитку теплових і динамічних процесів, що супроводжують удар, розтікання і кристалізацію напилених частинок при формуванні покриттів. Приведено результати дослідження процесу взаємодії частки з напиленою поверхнею, який можна представити фазами утворення фізичного контакту, активації контактних поверхонь з утворенням хімічних міжатомних зв'язків на межі розподілу, розвитку об'ємної взаємодії матеріалів. Встановлено, що якість та формування газоплазмового покриття обумовлюється міцністю зчеплення покриття з основою, коефіцієнтом використання порошку та пористістю покриття. Досліджено електроерозійну стійкість відновлюваних контакт-деталей магнітних пускачів серії ПМЛ -3100 04А і ПМЛ -4100 04А в категорії застосування АС-3. Проведено металографічний та рентгеноструктурний аналіз відновлених робочих поверхонь після випробування їх на електроерозійну стійкість. Монографія виконана на матеріалах досліджень держбюджетної тематики «Розробка технології відновлення і зміцнення деталей електрообладнання з використанням композиційних матеріалів» № держреєстрації 0109U003213

Опис

Ключові слова

електрообладнання, композиційні матеріали

Бібліографічний опис

Технології відновлення і зміцнення деталей електрообладнання з використанням композиційних матеріалів : монографія / М. М. Заблодський [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2022. - 268 с.

Зібрання