Біржова торгівля на товарних ринках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Редакційно-видавничий відділ НУБіП України

Анотація

Навчальний посібник забезпечує вивчення теоретичних та практичних аспектів біржової торгівлі на товарних ринках. Особливий акцент у навчальному посібнику зроблений на функціонування організованих товарних ринків в Україні та закордоном. Навчальний посібник був розроблений для забезпечення викладання навчальної дисципліни «Біржова торгівля на товарних ринках» у відповідності до затвердженого навчального плану та робочої програми для забезпечення підготовки магістрів спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у НУБІП України.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

біржова торгівля, товарні ринки, підприємництво, торгівля, біржова діяльність, stock trading, commodity markets, entrepreneurship, trade, exchange activity, Handel, Aktienhandel, Rohstoffmärkte, Unternehmerschaft, Austauschaktivität

Бібліографічний опис

Солодкий, Микола Олександрович. Біржова торгівля на товарних ринках : навчальний посібник / М. О. Солодкий, М. М. Ільчук, В. О. Яворська. - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2023. - 588 с.