Кафедра геодезії та картографії: минуле, сьогодення, майбутнє

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП “Компрінт"

Анотація

У книзі висвітлюється минуле і сучасність розвитку кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України від її заснування до 2021 року, подається характеристика освітніх програм, за якими вона здійснює підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та «Магістр», відображена інформація про навчальні та виробничу переддипломну практики, якими керують викладачі кафедри. Чимало уваги приділено науковій роботі, її напрямам, тематиці, видавничій діяльності. Охарактеризовані досягнення у студентській науковій роботі, діяльності аспірантури і докторантури, міжнанародній співпраці. Відображені також здобутки співробітників кафедри в освітній, науковій, виховній, культурно-просвітницькій і громадській роботі.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

кафедра геодезії та картографії

Бібліографічний опис

Кафедра геодезії та картографії: минуле, сьогодення, майбутнє : наукове видання / уклад.: О.А. Малашевська, І.П. Ковальчук ; ред. І.П. Ковальчук. - К. : КОМПРИНТ, 2021. - 96 с.