Physical and chemical parameters of chops model compositions with using of flax seed

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Physical and chemical parameters of chops model compositions using flax seeds was studied. Found that using of flax seeds in the chops model compositions in the amount of 5% promotes the water-retaining capacity, therefore, the texture and richness of products are improved.

Опис

Були вивчені фізико-хімічні параметри моделей композицій відбивних з використанням насіння льону. Встановлено, що використання насіння льону у котлетних модель композиціях в кількості 5% підвищує водоутримуючу здатність, тому, текстура і соковитість продуктів поліпшується.

Ключові слова

chopped semi-finished products, model compositions, flax seed, fatty stuff, physical and chemical, structural and mechanical properties, рубані напівфабрикати, модельні склади, насіння льону, жирні речі, фізико-хімічні, структурно-механічні властивості

Бібліографічний опис

Veretynska I.A., Sukhenko Yu.G., Slobodyanyuk N.M. Physical and chemical parameters of chops model compositions with using of flax seed / I.A. Veretynska, Yu.G Sukhenko, N.M Slobodyanyuk // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 296. - С. 85-88