Управління ґрунтовими режимами : підручник

Анотація

Підручник «Управління ґрунтовими режимами» присвячений формуванню концепції комплексного підходу в управлінні ґрунтовими режимами для максимально раціонального та ефективного використання ґрунтових ресурсів через збереження та підвищення родючості ґрунту шляхом оптимізації всього комплексу ґрунтових режимів при усвідомленні всіх складних взаємозв’язків у системі «ґрунт – рослина – навколишнє середовище». Теоретичний матеріал служить практичною базою для оцінки та прогнозування стану ґрунтового вкриття, раціонального використання ефективної родючості ґрунту, дозволяє зберігати та підвищувати їх родючість. В роботі детально описані водний, тепловий, повітряний, токсикозний біологічний та поживний режими, їх показники та оцінка, вплив кожного ґрунтового режиму на родючість ґрунтів, ріст, розвиток та врожайність сільськогосподарських культур, розкриті особливості проходження ґрунтових процесів і формування ґрунтових режимів, розроблені шляхи визначення оптимуму властивостей ґрунту та управління ґрунтовими режимами. У підручнику вперше наведені нові моделі для прогнозування зміни вмісту гумусу, моделі для розрахунку балансу гумусу за різними методиками , формули для розрахунку доз вапна для нейтралізації антропогенної кислотності, показані методи визначення оптимальних значень параметрів властивостей та режимів ґрунту, удосконалені шляхи регулювання основних режимів ґрунту із врахуванням сучасних досліджень вітчизняних та закордонних вчених, що надає йому наукової цінності та новизни. Для використання у навчальному процесі фахівців спеціальності «Агрономія».

Опис

Рекомендовано і затверджено до друку на засіданні Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України, протокол №12 від 21 червня 2017 року

Ключові слова

грунтознавство, режими ґрунту, грунтові води

Бібліографічний опис

Управління ґрунтовими режимами : підручник / Л. Р. Петренко [та ін.]. - К. : , 2017. - 366 с.