Маркетингові дослідження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

У навчально-науковому посібнику розглянуто сутність і принципи проведення маркетингових досліджень, визначено основні етапи його проведення, наведена класифікація маркетингових досліджень. У навчальному посібнику послідовно викладено систему теоретичного, методологічного та практичного забезпечення дисципліни «Маркетингові дослідження». До кожної теми наведено теоретичний матеріал для поглибленого опрацювання, завдання для самостійної та індивідуальної роботи у формі контрольних питань. Окрему частину посібника відведено маркетинговим дослідженням аспірантів. Запропонований навчально-науковий посібник відповідає вимогам організації навчального процесу.Рекомендується для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». Навчальний посібник буде корисним для бакалаврів, магістрів та аспірантів різних спеціальностей.

Опис

Рекомендовано до видання Вченою радою Київського кооперативного інституту бізнесу і права

Ключові слова

маркетинг, маркетингові дослідження

Бібліографічний опис

Збарський, В.К. Маркетингові дослідження : навчально-науковий посібник / В.К. Збарський, М.П. Талавиря, А.Д. Остапчук. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2023. - 574 с.