Бізнес-планування підприємницької діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

У навчальному посібнику викладені теоретичні, методологічні та практичні питання бізнес-планування як важливої умови функціонування підприємств, становлення та розвитку підприємництва в Україні. Висвітлено структуру та логіку складання бізнес-плану, подано методичні аспекти розробки окремих розділів бізнес-плану, оформлення та презентації бізнес- плану. Наведені реальні бізнес-плани інвестиційних проєктів для підприємницьких структур в сфері АПК. Рекомендується для слухачів магістерських програм зі спеціальностей „Економіка”, «Підприємництво та торгівля» закладів вищої освіти, а також підприємців, які започатковують чи розвивають бізнес в Україні

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 7 від 28.02. 2024 р.)

Ключові слова

Бізнес-планування, Business planning, Підприємницька діяльність, Entrepreneurship

Бібліографічний опис

Бізнес-планування підприємницької діяльності : навчальний посібник / М. М. Ільчук, І. А. Коновал, О. Д. Барановська. - К. : НУБіП України, 2024. - 246 с.