Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті : соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вид-во Українського фітосоціоцентру
Анотація
У монографії уточнено сучасну місію вищої школи України. Визначено перелік найбільш небезпечних соціальних хвороб, якими системно уражені суспільство й вища школа. Обґрунтовано необхідність розв’язання проблеми компетентності з позицій багатовимірності. Актуалізовано світоглядну компетентність як визначальний чинник загальної компетентності. Сформульовано концептуальні зауваження щодо модернізації вітчизняної вищої освіти в контексті Болонського процесу. Розкрито сутність «грамотного» й «розумного» в життєвих виявах людини та проаналізовано проблему компетентності через тріаду: авторитаризм – цинізм – конформізм. Обґрунтовано актуалізацію особис- тості студента як дієвого чинника розвитку вищої школи й розроблено концептуальну модель соціалізації особистості студента. Визначено шляхи оздоровлення українського суспільства та його вищої школи. Для українських політиків, науковців, управлінців вищої освіти, викладачів вищої школи, студентів, аспірантів і докторантів, а також усіх, хто переймається проблемами вітчизняної вищої освіти
Опис
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (протокол № 2 від 2 березня 2015 р.)
Ключові слова
вища школа
Бібліографічний опис
Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті : соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу / В. І. Рябченко. - К. : Фітосоціоцентр, 2015. - 675 с.
Зібрання