Українсько-російський тлумачний словник рибогосподарських термінів : тлумачний словник

Анотація

Опис

Рекомендований до друку Вченою радою факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

рибогосподарські терміни

Бібліографічний опис

Українсько-російський тлумачний словник рибогосподарських термінів : тлумачний словник / уклад. М. О. Захаренко [та ін.]. - К. : , 2015. - 341 с.