Знайдено пізнішу редакцію статті В.Стуса «Феномен доби (Сходження на Голгофу слави)»

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Творчість Василя Стуса – українського поета, правозахисника, учасника шістдесятницького руху спротиву тоталітарній системі в СРСР, є предметом наукового зацікавлення літературознавців та істориків. Вивчення його літературного спадку утруднено багаторічним замовчуванням творчості митця у радянський час, забороною публікацій в СРСР, фізичним знищенням частини його творів у місцях ув’язнення і трагічною смертю поета у таборі для політичних в’язнів ВС-389/36-1 біля с. Кучино Чусовського р-ну Пермської обл. Його твори осіли в архівах КДБ, збірках самвидаву, видавалися за кордоном; всі публікації матеріалів відбувалися без авторської участі. Знайдений у фондовій збірці Музею шістдесятництва документ – досі невідомий варіант літературознавчої праці В. Стуса «Феномен доби (Сходження на Голгофу слави)», присвяченої творчості П. Тичини. Авторські правки В. Стуса здійснені ним в процесі спілкування з Іваном Світличним, літературним критиком, лідером українських шістдесятників. Виявлений документ дає можливість прослідкувати розвиток творчої думки автора, засвідчує глибоку повагу В. Стуса до І. Світличного, і, найголовніше – нами отримана пізніша авторська редакція вже відомої статті Василя Стуса, причому редакція суттєво відмінна.

Опис

Ключові слова

В. Стус, І. Світличний, М. Коцюбинська, П. Тичина, репресії, шістдесятники

Бібліографічний опис

Лодзинська О.О. Знайдено пізнішу редакцію статті В.Стуса «Феномен доби (Сходження на Голгофу слави)» / О.О. Лодзинська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 174-181