Отримання трансфер-фактора з лімфоцитів молозива корів та його адаптогенні властивості

dc.contributor.authorПостой, Вікторія Вікторівна
dc.date.accessioned2023-05-09T08:27:03Z
dc.date.available2023-05-09T08:27:03Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionThe dissertation for a scientific degree of the Candidate of Veterinary Sciences by a specialty 16.00.03 «Veterinary microbiology, epizootology, infectious diseases and immunology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. The dissertation is devoted to the improvement of the method for obtaining transfer factor from colostral lymphocytes and the studying of its adaptogenic properties. In the dissertation, in accordance with the set goal, it is experimentally substantiated the obtaining of biologically active samples of transfer factor specific for Salmonella enterica serovar Dublin; its immunomodulatory and protective effect regarding diseases of the digestive tract in newborn calves under industrial conditions has been confirmed. For the first time, a transfer factor specific for the causative agent of salmonellosis (Salmonella enterica serovar Dublin), which induces an active cellular immunity in allogeneic and xenogeneic recipients, was obtained from colostral lymphocytes of sensitized cows. A rational scheme for sensitization of donor cows for transfer factor specific for the causative agent of salmonellosis has been developed. Using an improved technique, a transfer factor specific for the causative agent of salmonellosis in calves, which is able in vitro and in vivo to transfer the state of sensitization to recipients and which does not have a species specificity. The transfer of delayed-type hypersensitivity reaction to the causative agent of salmonellosis in calves from sensitized cows to intact white mice was performed. The positive effect of the obtained samples of transfer factor from colostral lymphocytes on postnatal adaptation in calves is proved. The application of transfer factor contributes to the shift of the balance between the cellular and humoral parts of the immune defense towards the activation of its cellular immunity, which indicates the stimulating effect of the transfer factor on the immune response of the cell type. For the first time, the stimulating effect of transfer factor on phagocytic activity and phagocytic index of blood lymphocytes in calves was established. The application of transfer factor in combination with anti-dehydration and antimicrobial means helps to increase the resistance in calves. The results of the dissertation research might be implemented as elements of biotechnology during industrial production of drugs based on transfer factor specific for salmonellosis and other infectious diseases that is derived from colostral lymphocytesuk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія». Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2021. Дисертацію присвячено удосконаленню методу отримання трансфер-фактора з лімфоцитів молозива й дослідженню його адаптогенних властивостей. У дисертації відповідно до поставленої мети експериментально обґрунтовано отримання біологічно активних зразків трансфер-фактора, специфічного щодо Salmonella enterica serovar Dublin; підтверджено його превентивну та протективну дію щодо захворювань травного каналу новонароджених телят у виробничих умовах. Вперше із лімфоцитів молозива сенсибілізованих корів отримано трансфер-фактор специфічний щодо збудника сальмонельозу (Salmonella enterica serovar Dublin), що індукує активний клітинний імунітет у ксеногенних реципієнтів. Розроблено раціональну схему сенсибілізації корів-донорів трансфер-фактора специфічного щодо збудника сальмонельозу. За допомогою удосконаленої методики отримано трансфер-фактор специфічний щодо збудника сальмонельозу телят, що здатен in vitro та in vivo переносити стан сенсибілізації реципієнтам та який не володіє видовою специфічністю. Здійснено перенесення гіперчутливості сповільненого типу до збудника сальмонельозу телят від сенсибілізованих корів до інтактних білих мишей. Доведено позитивний вплив отриманих зразків трансфер-фактора з лімфоцитів молозива на постнатальну адаптацію телят. Застосування трансфер-фактора сприяє зсуву балансу між клітинною й гуморальною ланкою імунного захисту в бік активізації її клітинної ланки, що свідчить за стимулюючий вплив застосування трансфер-фактора на імунні реакції клітинного типу. Вперше встановлено стимулюючий вплив трансфер-фактора на фагоцитарну активність та фагоцитарний індекс нейтрофілів крові телят. Застосування трансфер-фактора в комплексі з антидегідратаційними та антимікробними засобами сприяє підвищенню резистентності телят. Результати дисертаційного дослідження можуть бути впроваджені як елементи біотехнології промислового виготовлення препаратів на основі трансфер-фактора специфічного щодо сальмонельозу та інших інфекційних хвороб, отриманого з лімфоцитів молозиваuk_UA
dc.identifier.citationОтримання трансфер-фактора з лімфоцитів молозива корів та його адаптогенні властивості: автор. дис. ...кандидата ветеринарних наук: 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія" (ветеринарні науки) / В.В. Постой ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 20 сuk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/9743
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectмолозиво, трансфер-фактор, телята, імунітет, адаптація, резистентністьuk_UA
dc.titleОтримання трансфер-фактора з лімфоцитів молозива корів та його адаптогенні властивостіuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Postoi_avtoreferat_otrymannia.pdf
Розмір:
454.35 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання