Машини та обладнання для тваринництва

Анотація

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми однойменного курсу для спеціальностей «Агроінженерія» та «Галузеве машинобудування» вищих навчальних закладів освіти. Висвітлені питання будови, принципу дії, класифікації та оцінки, а також основи теорії і методики розрахунку машин та обладнання тваринницьких підприємств

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Ключові слова

машини та обладнання для тваринництва

Бібліографічний опис

Машини та обладнання для тваринництва : підручник / І. І. Ревенко [та ін.]. - К. : ЦП «Компринт» , 2018. - 567 с.