Термінологічний словник з патофізіології тварин

Анотація

Термінологічний словник з дисципліни «Патофізіологія тварин» розроблений для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини і буде корисним з вивчення теоретичного матеріалу та успішного засвоєння дисциплін та практичної підготовки лікаря ветеринарної медицини. Термінологія є невід’ємною частиною для лікаря ветеринарної медицини. Вивчення фундаментальних та клінічних дисциплін за спеціальністю наполягає на більш досконалому розкритті терміну за його походженням. Навчальне видання розрахований для повного вивчення курсу «Патофізіологія тварин».

Опис

Розглянуто і рекомендовано до видання рішенням Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Ключові слова

словник, патофізіологія, патофізіологія тварин, ветеринарна медицина, ветеренарія, dictionary, pathophysiology, animal pathophysiology, veterinary medicine, Wörterbuch, Pathophysiologie, Tierpathophysiologie, Veterinärmedizin

Бібліографічний опис

Термінологічний словник з патофізіології тварин : навчальний посібник / А. Й. Мазуркевич [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2023. - 154 с. - ISBN 978-617-8351-35-9