General and Inorganic Chemistry

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

NULES of Ukraine

Анотація

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні та практичні положення загальної та неорганічної хімії. Навчальне видання буде принагідним для виконання лабораторного практикуму з дисципліни загальна і неорганічна хімія, містить короткий огляд теоретичного матеріалу із фундаментальних концепцій курсу, завдання і тести для самостійної роботи та досліди для лабораторних робіт. Подана інформація допомагає студентам перейти від лекційного матеріалу до практики лабораторних робіт. Зміст навчального посібника відповідає програмі навчальної дисципліни ,,Загальна та неорганічна хімія,,. Посібник буде корисним студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

загальна хімія, неорганічна хімія

Бібліографічний опис

General and Inorganic Chemistry : manual FOR BACHELOR STUDENTS SPECIALTY 162 – “BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING” / comp. V. A. Kopilevich [et al.]. - SECOND EDITION. - К. : NULES of Ukraine, 2020. - 162 p.