Екологічна безпека та моніторинг якості водних екосистем на вміст важких металів : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Викладено основні підходи щодо захисту водних об’єктів природного походження від шкідливих впливів та забруднень, які виникають у результаті господарської діяльності. Посібник містить истематизований матеріал по курсу екологічної безпеки та моніторингу якості води для підготовки фахівців в області екології та охорони навколишнього середовища із врахуванням вимог до охорони довкілля, раціонального природокористування, забезпечення умов екологічної безпеки та сталого розвитку. Розглянуто основні джерела забруднення довкілля та вплив важких металів на якість води, сучасні підходи щодо визначення рівня забруднень, нормування антропогенного навантаження на довкілля, розрахунків та розробки проектів гранично допустимих викидів та скидів. Розглянуто теоретичні основи та аналітичні характеристики і можливості сучасного електрохімічного методу інверсійної хронопотенціометрії, на основі якого створено аналізатор солей важких металів «М-ХА1000-5». Приведено методологічне забеспечення по визначенню важких металів у воді за допомогою аналізатора «М-ХА1000-5». Як приклад, подано проведення екологічного моніторингу вмісту важких металів у поверхневих водах річок Закарпаття. Для студентів вищих аграрних закладів освіти зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Опис

Затверджено на засіданні Вченої ради Природничо-гуманітарного інституту Національного Університету біоресурсів і природокористування України (протокол №4 від 21.12. 2014р.)

Ключові слова

екологічна безпека, екологія

Бібліографічний опис

Екологічна безпека та моніторинг якості водних екосистем на вміст важких металів : навчальний посібник / В. А. Копілевич, В. М. Галімова, Р. В. Лаврик. - К. : , 2014. - 158 с.