Економіка сільського господарства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "КОМПРИНТ"
Анотація
Висвітлено особливості розвитку сільського господарства в умовах ринкових відносин. Значну увагу приділено проблемам підвищення ефективності використанні земельних і матеріальних ресурсів, а також основним напрямам розвитку сільського господарства на основі інтенсифікації виробництва, поглиблення спеціалізації і концентрації, раціонального використання природних ресурсів. Для студентів вищих навчальних закладів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
сільського господарства, економіка
Бібліографічний опис
Економіка сільського господарства : навчальний посібник / С. М. Рогач [та ін.]. - К. : ЦП «Компринт» , 2018. - 517 с.