Динамічна оптимізація машин роликового формування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП “Компрінт"
Анотація
Монографія написана на основі досліджень авторів режимів руху роликової формувальної установки з рекупераційним, енергетично врівноваженим та врівноваженим приводами для забезпечення зворотно-поступального руху формувального візка. У ній наведено динамічний аналіз установки із кожним вказаним привідним механізмом, здійснено силовий аналіз, проведе-но аналіз нерівномірності руху, виконано динамічний аналіз із врахуванням дисипативних властивостей привідних механізмів, здійснено динамічне зрів-новаження привідних механізмів, а також наведено рекомендації з удосконалення конструкції машин роликового формування. Призначена для наукових та інженерно-технічних працівників, а також може бути корисна аспірантам, магістрам та здобувачам освіти машино-будівних спеціальностей закладів вищої освіти.
Опис
Публікується за рішенням Вчених рад Національного університету біоресурсів і природокористування України та Київського національного університету будівництва і архітектури
Ключові слова
машини, машинобудування, машини роликового формування
Бібліографічний опис
Ловейкін, В.С. Динамічна оптимізація машин роликового формування : монографія / В. С. Ловейкін, К. І. Почка, Ю. О. Ромасевич. - 2-е вид., випр. та доп. - К. : ЦП "Компринт", 2022. - 429 с. - ISBN 978-617-8007-67-6
Зібрання