Динамічна оптимізація машин роликового формування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП “Компрінт"

Анотація

Монографія написана на основі досліджень авторів режимів руху роликової формувальної установки з рекупераційним, енергетично врівноваженим та врівноваженим приводами для забезпечення зворотно-поступального руху формувального візка. У ній наведено динамічний аналіз установки із кожним вказаним привідним механізмом, здійснено силовий аналіз, проведе-но аналіз нерівномірності руху, виконано динамічний аналіз із врахуванням дисипативних властивостей привідних механізмів, здійснено динамічне зрів-новаження привідних механізмів, а також наведено рекомендації з удосконалення конструкції машин роликового формування. Призначена для наукових та інженерно-технічних працівників, а також може бути корисна аспірантам, магістрам та здобувачам освіти машино-будівних спеціальностей закладів вищої освіти.

Опис

Публікується за рішенням Вчених рад Національного університету біоресурсів і природокористування України та Київського національного університету будівництва і архітектури

Ключові слова

машини, машинобудування, машини роликового формування

Бібліографічний опис

Ловейкін, В.С. Динамічна оптимізація машин роликового формування : монографія / В. С. Ловейкін, К. І. Почка, Ю. О. Ромасевич. - 2-е вид., випр. та доп. - К. : ЦП "Компринт", 2022. - 429 с. - ISBN 978-617-8007-67-6

Зібрання