Науково-методичне забезпечення створення геопорталу для оцінювання ризику, прогнозування та попередження природних пожеж в Україні

Анотація

У монографії узагальнено досвід моделювання динаміки пожеж на ландшафтній основі, використання геопорталів для управління лісовими пожежами; створено вибірку для дешифрування даних ДЗЗ за типами земного покриву, опрацьовано алгоритми для класифікації даних ДЗЗ за типами ландшафтів, сформовано базу даних запасів горючих матеріалів, підготовлено геопросторову основу для класифікації типів земного покриву для різних ландшафтів Полісся України, розподілено території за типами ландшафтів, створено карту типів горючих матеріалів та програмний інтерфейс веб-сторінок прототипу геопорталу системи управління природними пожежами й розміщено набори геоданих на створеному прототипі геопорталу. Розраховано на науковців, викладачів та фахівців лісового і природоохоронного напряму, аспірантів і студентів лісогосподарських, екологічних та біологічних вищих навчальних закладів.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

лісові пожежі, лісівництво

Бібліографічний опис

Науково-методичне забезпечення створення геопорталу для оцінювання ризику, прогнозування та попередження природних пожеж в Україні : монографія / С.В. Зібцев [та ін.]. - К. : «Наукова столиця» ФОП Шмидко Т.С., 2021. - 340 с. - ISBN 976-617-7649-47-1

Зібрання