Грунтознавство з основами геології : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

З давніх часів людина при використанні землі оцінювала її перш за все з точки зору здатності виробляти урожай рослин. Тому поняття родючість грунту було відомо ще до становлення грунтознавства як науки і виражало найбільш істотну властивість землі як засобу виробництва. Для кількісної оцінки родючості грунтів використовують показники, які знаходяться в кореляційного зв'язку з урожаєм. Ці показники об'єднані в три групи: агрофізичні, біологічні та агрохімічні. Навчальний посібник присвячений визначенню показників родючості грунтів стандартними методами лабораторного аналізу та польового дослідження грунтів, а також оцінці отриманих результатів. Автори вдало роблять наголос на поєднанні інтерпретації результатів з методиками розрахунків балансу органічної речовини та біофільних елементів у грунті, наводять формули для розрахунку оптимальних параметрів фізичних, водно-фізичних, фізико-хімічних та агрохімічних властивостей грунтів. Матеріали посібника дають змогу оволодіти методами аналізу ґрунтів та оцінки властивостей, які визначають їх родючість, опанувати методики контролю їх екологічного стану, навчитися управляти ґрунтовими процесами і режимами. Видання призначене для викладачів i студентів ВНЗ агрономічної, біологічної і екологічної спеціалізацій , науковців, що спеціалізуються на проблемах раціонального сільськогосподарського використання земельних ресурсів, спiвробiтникiв системи Міністерства аграрної політики та продовольства тощо.

Опис

Затверджено до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України,

Ключові слова

грунтознавство, геологія

Бібліографічний опис

Грунтознавство з основами геології : навчальний посібник / С. В. Вітвіцький, Р. П. Богданович, М. В. Капштик. - К. : , 2017. - 360 с.