Територіальні громади: механізми забезпечення стійкості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Протистояння України проти російської агресії вимагає стійкості територіальних громад до загроз будь-якого походження та характеру (безпекових, економічних, технологічних, соціальних, екологічних тощо). Формування та реалізація ефективних механізмів забезпечення стійкості територіальних громад можливі лише за умови комплексного підходу, спрямованого на стале функціонування держави під час та після кризи й швидке відновлення до оптимального стану за визначених умов рівня рівноваги. У монографії досліджені теоретичні та практичні аспекти механізмів забезпечення стійкості територіальних громад в умовах дії правового режиму воєнного стану та повоєнної відбудови. Монографія підготовлена для експертів, науковців та практиків, здобувачів вищої освіти, фахівців у галузі публічного управління та адміністрування, представників громадських інституцій та окремих громадян, усіх, хто цікавиться проблемами забезпечення стійкості територіальних громад. Видання також може бути корисним під час розроблення нормативно-правових актів, що регулюватимуть управлінські процеси на рівні територіальних громад; ухвалення управлінських рішень щодо забезпечення стійкості та подальшого розвитку територіальних громад.

Опис

Рекомендовано до опублікування вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

територіальні громади, стійкість територіальних громад, воєнний стан, повоєнна відбудова, territorial communities, resilience of territorial communities, martial law, post-war reconstruction, Gebietskörperschaften, Widerstandsfähigkeit von Gebietskörperschaften, Kriegsrecht, Wiederaufbau nach dem Krieg

Бібліографічний опис

Територіальні громади: механізми забезпечення стійкості : монографія / І. М. Грищенко, Л. П. Горбата. - К. : НУБіП України, 2024. - 345 с. - ISBN 978-617-8368-16-6

Зібрання