Метаболічні та структурні зміни в організмі тварин за дії ксенобіотиків і патології : монографія

Анотація

У монографії представлено результати досліджень порушень метаболізму та його регуляції, взаємозв‟язок цих процесів із деструкцією клітинних мембран за умов дії на організм екопатогенних чинників (ксенобіотиків – представники групи мікотоксинів і лікувальних препаратів) та розвитку хвороб тварин (гепато- та ентеропатології). Для фахівців у галузі клінічної біохімії, фізіології і патофізіології, практичних лікарів ветеринарної медицини, а також для магістрантів, аспірантів і докторантів, науковців НДІ, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ветеринарного та біологічного профілю.

Опис

Рекомендована до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 28 листопада 2018 р.)

Ключові слова

метаболізм, патології тварин

Бібліографічний опис

Метаболічні та структурні зміни в організмі тварин за дії ксенобіотиків і патології : монографія / В. А. Томчук, В. А. Грищенко, В. І. Цвіліховський. - К. : НУБіП України, 2018. - 160 с. - ISBN 978-966-929-310-7

Зібрання