Економіка природокористування : тематичний довідник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП «Компринт»

Анотація

Тематичний довідник містить визначення й тлумачення понять та термінів із економіки природокористування відповідно до структури навчального курсу «Економіка природокористування» для підготовки фахівців спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Для студентів вищих навчальних закладів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 7 від 23.12.2015р.).

Ключові слова

економіка природокористування

Бібліографічний опис

Економіка природокористування : тематичний довідник / С. М. Рогач, Т. А. Гуцул, Н. М. Суліма. - 2-ге вид., стереотипне. - К. : ЦП "Компринт", 2018. - 253 с. - ISBN 978-966-929-117-2