Гепатикольоз коропів

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

У монографії узагальнено результати досліджень щодо поширення, діагностики та заходів боротьби з гепатикольозом коропів в умовах водойм Миколаївської області. Вивчено особливості поширення гепатикольозу коропів, білого амура та малоцінної риби у водоймах рибогосподарств. Встановлено видовий склад планктонних і бентосних організмів у неблагополучних з гепатикольозу водоймах. Вивчено вплив гепатикольозної інвазії на морфологічні та біохімічні показники крові коропів. Розроблено схему діагностики гепатикольозу. Проведено порівняльний аналіз ефективності бровальзен® і бровадазол 20 % мікрогранульований порошок та тетрамізол мікрогранульований

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 1 від 26 серпня 2016 р.)

Ключові слова

рибництво, паразитологія риб, гепатикольоз коропів

Бібліографічний опис

Гепатикольоз коропів : монографія / Н. М. Сорока , І. Ю. Пашкевич. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2016. - 136 с.

Зібрання