Вступ до фаху та соціальні комунікації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "Компринт"
Анотація
Навчальний посібник підготовлений у відповідності до робочої програми обов’язкової дисципліни «Вступ до фаху та соціальні комунікації», передбаченої навчальним планом для вивчення студентами 1 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
Опис
Ключові слова
біржовий ринок, соціальні комунікації
Бібліографічний опис
Вступ до фаху та соціальні комунікації : навчальний посібник / М. М. Ільчук, В. О. Яворська. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2022. - 472 с.