Вступ до фаху та соціальні комунікації

Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "Компринт"

Анотація

Навчальний посібник підготовлений у відповідності до робочої програми обов’язкової дисципліни «Вступ до фаху та соціальні комунікації», передбаченої навчальним планом для вивчення студентами 1 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Опис

Ключові слова

біржовий ринок, соціальні комунікації

Бібліографічний опис

Вступ до фаху та соціальні комунікації : навчальний посібник / М. М. Ільчук, В. О. Яворська. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2022. - 472 с.